На захисті конституційних прав людини

"Триває робота парламентарів над приведенням українського законодавства у відповідність до європейських норм. Цього разу зміни торкнулися Закону України "Про державну службу",- розповідає у своєму блозі народний депутат Ірина Суслова. Розгляду відповідних законопроектів було присвячене засідання робочої групи під керівництвом Альони Шкрум на базі Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, що відбулося 10 червня. Висновок доволі невтішний: новий Закон виявився досить недосконалим і сьогодні у парламенті маємо 14 законопроектів по внесенню змін до нього.
Зокрема, у Законі «Про державну службу» № 889-VIII, який був прийнятий 10 грудня 2015 року, не враховано особливостей проходження державної служби в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А саме: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини фактично не буде мати впливу на власний Секретаріат, оскільки позбавляється права призначати чи звільняти працівників Секретаріату. Ці повноваження переходять до особи, яка визначається Урядовою конкурсною комісією з підбору кадрів. Таким чином, фактичний вплив на інституцію опосередковано набуде Кабінет Міністрів України, що є фактичною руйнацією конституційного незалежного статусу Уповноваженого з прав людини, який, за своєю суттю є органом Верховної Ради України, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свободи людини і громадянина в Україні.
Окремі положення Закону, зокрема, запропонований механізм управління державною службою, суперечать «Принципам, які стосуються статусу національних установ, (Паризьким принципам)» та суперечать Конституції України, діючому Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та нашим міжнародним зобов'язанням (Резолюції 48/134 Генеральної Асамблеї ООН). Аналогічні занепокоєння також висловлені в 13-тій Доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні.
З метою узгодження Закону України «Про державну службу» № 889 із вимогами міжнародних стандартів функціонування національної інституції з прав людини мною та моїми колегами, народними депутатами Валерієм Пацканом та Василем Брензовичем, було внесено законопроект № 4708, метою якого є врахування особливостей проходження державної служби в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини шляхом врегулювання відносин, що виникають у зв'язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби в Секретаріаті, з урахуванням міжнародних стандартів щодо гарантій незалежності та самостійності національної інституції з прав людини; надання права Уповноваженому призначати та вирішувати інші питання щодо свого штату, проведення конкурсного відбору на посаду Керівника Секретаріату незалежною комісією, утвореною рішенням Омбудсмена, а не Уряду.
10 червня, під час засідання, членами робочої групи одноголосно було підтримано новий варіант законопроекту. Зміни полягають у наступному: 1) сфера дії Закону поширюється не лише на Уповноваженого, але й на працівників Секретаріату; 2) до стажу держслужби зараховується час перебування на посаді Уповноваженого та посадах працівників Секретаріату; 3) особливості проходження державної служби в окремих державних органах не поширюються на Уповноважено з прав людини; 4) з'явились нові статті Закону: "Гарантії трудових прав Уповноваженого", "Працівники Секретаріату", "Оплата праці та соціальне забезпечення працівників Секретаріату" та "Відпустки працівників Секретаріату"; 5) нова норма Закону, яка вказує, що Уповноважений своїм рішенням утворює у структурі Секретаріату підрозділи або визначає окремих працівників для забезпечення здійснення покладених на Секретаріат завдань на території визначених в рішенні адміністративно-територіальних одиниць України. Загалом ці зміни наповнюють проект конкретним правовим змістом.
Залишається сподіватись, що профільний комітет, як і робоча група, підтримає запропонований законопроект, а вже під час розгляду питання у сесійній залі більшість народних обранців дослухаються до голосу здорового глузду і виважено приймуть відповідні зміни, враховуючи ряд міжнародних зобов'язань та позиціонуючи себе як парламент, який дійсно відстоює конституційні права людини та механізми їх захисту.

"Виборча Україна"
Share on Google Plus